Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

37-as epizodas. Maxima, didžiausias Baltijos šalių verslas / Episode 37 Maxima, the Largest Business in the Baltic States
Sveiki, su jumis kaip visada Real Lithuanian Podcastas ir aš, jo vedėjas, Šarūnas. Na ką, lauke jau tikras pavasaris, saulė šviečia ir taip gražu visur. Temperatūra jau yra 3, kartais 4 ar net kokie 7-8 laipsniai. Viskas būtų tikrai labai gražu ir faina, jeigu tik ne tas virusas. Nes žinote, dabar atrodo, kad pasaulyje yra tik tas vienas dalykas. Žmonės nebežudo žmonių, nebebūna autoavarijų, nėra bado, nėra skurdo, nėra net ir kitų ligų. Yra tik korona virusas. Daugiau nieko. Aišku aš kalbu ironiškai, nes visos problemos niekur nedingo, jos yra čia, šalia, bet medija rodo tik tą vieną problemą, todėl atrodo, kad pasaulyje niekas daugiau ir nebevyksta.  
Hello, with you as always is Real Lithuanian Podcast and I, its host, Šarūnas. Well, it's already real spring outside, the sun is shining and it's so beautiful everywhere. The temperature is already 3, sometimes 4 or even some 7-8 degrees. Everything would be really nice and cool, if not for that virus. Because you know, now there seems to be only that one thing in the world. People no longer kill people, there are no more car accidents, there is no hunger, no poverty, no other diseases. There is only Corona virus. Nothing else. Of course, I’m speaking ironically, because all the problems haven’t gone anywhere, they’re here, next door, but the media is showing just that one problem, so it seems like nothing more is happening in the world anymore.

Bet žinote ką? Vyksta. Iš tiesų pasaulis nesustojo dėl to viruso. Taip, karantinas yra tikrai yra masinis, šiandien aš skaičiau, kad maždaug 75 procentai pasaulio šiuo metu yra karantine....
But you know what? It's happening. In fact, the world has not stopped because of that virus. Yes, quarantine is really massive, today I read that about 75 percent of the world is currently in quarantine....


Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments