Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

34-as epizodas. Ateitis ir dabartis / Episode 34 The Future and The Present
Sveiki, su jumis ir vėl Real Lithuanian Podcastas. Mano vardas yra Šarūnas, o šis podcastas yra skirtas visiems, kam yra įdomi lietuvių kalba. Praėjo jau šiek tiek laiko nuo paskutinio epizodo ir šiandien prasideda naujas jo sezonas. Kaip visuomet, pilną podcasto tekstą ir vertimą į anglų kalbą jūs galite rasti Patreon puslapyje patreon.com/reallithuanianpodcast
Hello, Real Lithuanian Podcast is with you again. My name is Šarūnas and this podcast is for everyone who is interested in the Lithuanian language. It's been a while since the last episode and today new season begins. As always, the full podcast text and English translation can be found at Patreon at patreon.com/reallithuanianpodcast
Aš stengsiuosi, kad per mėnesį būtų apie 2 podcasto epizodus ir taip pat vis naujos lietuviškos istorijos. Matau, kad mano klausytojams yra gana įdomu sekti personažų nuotykius, tikiuosi, kad tai jums padeda mokytis lietuvių kalbos. Taigi, visus šiuos dalykus jūs galite rasti mano Patreon puslapyje. Aš šimtą kartų dėkoju savo Patreon rėmėjams, nes be jūsų nebūtų nieko. Taigi, norėčiau labai padėkoti naujiesiems rėmėjams – John ir Taylor. Jūs esate nuostabūs, ačiū!
I will try to have about 2 episodes of the podcast per month and also new Lithuanian stories. I see that my listeners are quite interested in following the characters' adventures, I hope this helps you learn Lithuanian. So you can find all these things on my Patreon page. I thank my Patreon supporters a hundred times because without you there would be nothing. So, I would like to say a big thank you to the new sponsors - John and Taylor. You are wonderful, thank you!
Šiandien yra jau 2020-ieji metai. Ar galite patikėti? Kai aš buvau mažas ir eidavau į mokyklą, tada buvo dar tik 1995, 1996 metai, aš galvodavau, kad 2020-ieji atrodys taip, kaip jie atrodydavo per filmus – visur bus robotai, kompiuteriai, skraidančios mašinos, dirbtinis intelektas… Ypač gerai šią ateities viziją parodė filmas Atgal į Ateitį. Manau, kad visi matėme šį filmą ar bent jau, minimum, apie jį girdėjote. Na, pagaliau atėjo tas laikas. Šiandien tikrai jau yra 2020-ieji metai. Ar viskas atrodo taip, kaip tada tikėjausi? Pakalbėkime apie tai.  
Today is the year 2020. Can you believe it? When I was little and went to school, then it was only 1995, 1996, I thought that the year 2020 would look like they did in movies - there would be robots, computers, flying machines, artificial intelligence everywhere... 


Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments