Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

33-as epizodas. Rolandas Paksas / Episode 33. Rolandas Paksas (Lithuanian R. Nixon)


Sveiki, su jumis ir vėl Real Lithuanian podcastas. Mano vardas yra Šarūnas, o šis podcastas yra skirtas visiems, kam yra įdomi lietuvių kalba. Jeigu jūs norite išmokti lietuvių kalbą, klausykite šio podcasto ir greitai jūs mokėsite tikrai daug žodžių, geriau suprasite gramatiką ir svarbiausia, jums bus lengviau suprasti ką kalba lietuviai.   Hi, Real Lithuanian podcast is with you again. My name is Šarūnas and this podcast is for everyone who is interested in the Lithuanian language. If you want to learn Lithuanian, listen to this podcast and you will quickly learn a lot of words, better understand grammar and most importantly, it will make it easier for you to understand what Lithuanians are saying. Dabar Lietuvoje jau įpusėjo ruduo. Žinote, ką reiškia, kai kas nors įpusėja? Mes sakome, kad kas nors įpusėja tada, kai pusė laiko praeina. Kitaip sakant, dabar jau praėjo apie 50 procentų rudens, dėl to aš ir sakau, kad ruduo jau įpusėjo. Greitai bus lapkritis, paskutinis rudens mėnuo. O tada Lietuvoje bus pats sunkiausias laikas per visus metus. Kiekvieną dieną bus šalta ir šlapia. Lapkritį paprastai dar nebūna sniego, o dienos būna labai tamsios. Todėl, kai išeini į lauką, visur tik tamsa, šaltis ir drėgmė.   Now in Lithuania autumn is already halfway over. You know what it means when something is halfway through? We say that something is halfway through when half of the time passes. In other words, now about 50 percent of the autumn has passed by, which is why I'm saying that autumn is already halfway through. It will soon be November, the last month of autumn. And then Lithuania will have the most difficult time of the year. It will be cold and wet every day. November usually has no snow and the days are very dark. Therefore, when you go outside, it's just dark, cold and humid everywhere. Tikriausiai jau supratote, kad lapkritis nėra mano mėgstamiausias mėnuo. Tikrai taip, prisipažinsiu, nemėgstu lapkričio Lietuvoje. Gerai tik tiek, kad jis yra gana trumpas mėnesis, o po jo būna gruodis. Gruodis yra geras mėnesis, nes gruodį būna daug švenčių, būna Kalėdos ir Naujieji Metai. Dažnai gruodžio mėnesį būna daug sniego, visur būna balta, gražu, šventiška…   You probably have already realized that November is not my favorite month. Yes, I admit, I don't like November in Lithuania. The only good thing is that it's a pretty short month, followed by December. December is a good month because December is full of holidays, Christmas and New Year. Often December is full of snow, white everywhere, beautiful, festive… Bet žinote, kada lauke šalta ir tamsu, tada yra labai faina klausytis podcastų! Šį mėnesį noriu padėkoti šiems nuostabiems žmonėms: Kacie, Andrzej ir Mary. Labai jums ačiū už palaikymą. Tikiuosi, kad podcastas jums patiks ir jūs daug ko išmoksite! But you know, when it's cold and dark outside, then it's great to listen to podcasts! This month I want to thank the following wonderful people: Kacie, Andrzej and Mary. Thank you very much for your support. I hope you enjoy the podcast and learn a lot! Visiems noriu priminti, kad pilną tekstą ir vertimą į anglų kalbą kaip visada galite rasti www.patreon.com/reallithuanianpodcast puslapyje.   I would like to remind everyone that you can always find the full text and English translation at www.patreon.com/reallithuanianpodcast. Na, bet šiandien mes kalbėsime ne apie šventes. Šiandien mes pakalbėsime apie vieną konkretų žmogų. Manau, kad šis podcastas bus įdomus, kadangi mes čia kalbėsime apie gana skandalingą asmenybę. Asmenybė yra žmogus, persona. Taigi, šis žmogus yra vienas iš Lietuvos prezidentų, bet jis prezidentu buvo labai trumpai. Kodėl? Nes buvo impyčmentas. Ar žinote kas tai yra? Žinoma, tai nėra lietuviškas žodis, lietuviškas žodis yra nušalinimas. Šitas prezidentas negalėjo išbūti visos kadencijos, nes buvo nušalintas. Bet kodėl? Kada? Ir kaip? Apie visa tai ir pakalbėsime šiandien.   Well but today we are not going to talk about holidays. Today we will talk about one particular person. I think this podcast will be interesting as we will talk about a rather scandalous personality here. Personality is a person, a human. So, this man is one of Lithuania's presidents, but he was president for a very short time. Why? Because there was impeachment. Do you know what it is? Of course, this is not a Lithuanian word, a Lithuanian word is removal. This president could not stay in for his full term because he was removed. But why? When? And how? We will talk about all of this today.


Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos

Comments