Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

31-as epizodas. Kodėl lietuviams taip patinka vokiškos mašinos? / Episode 31. Why do Lithuanians like German cars so much?Sveiki, su jumis ir vėl Real Lithuanian Podcastas. Šiandien jau yra 31-asis epizodas. Tiems,
Hello, Real Lithuanian Podcast is with you again. Today is the 31st episode. For those who

kurie podcasto klauso pirmą kartą noriu prisistatyti – mano vardas yra Šarūnas, o šis
who listen to the podcast for the first time I want to introduce myself - my name is Šarūnas and this

podcastas yra skirtas visiems, ką domina, kas nori išmokti lietuvių kalbą. Taigi, Real 
podcast is for everyone who is interested, who wants to learn Lithuanian. So, Real

Lithuanian Podcasto tikslas yra padėti jums išmokti kalbėti lietuviškai. Čia aš kalbu šiek 
The purpose of the Podcast is to help you learn to speak Lithuanian. Here I speak a little

tiek lėčiau nei kaip žmonės kalba kiekvieną dieną, bet tik truputį lėčiau. Sakyčiau, kad
bit slower than how people talk every day, but only a little slower. I would say that

mano greitis, arba mano tempas čia yra 70-80 proc. natūralios lietuvių kalbos. Taigi, jeigu 
my speed, or my pace here is 70-80 percent of natural Lithuanian speech. So if

jūs suprasite ką aš kalbu podcaste, gana greitai jūs suprasite viską, ką kalba lietuviai. O 
you understand what I'm talking about in the podcast, pretty soon you'll understand everything that Lithuanians speak. And


Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments