Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

29-as epizodas. Alvin Karpis – Lietuviškas Gangsteris JAV / Episode 29 Alvin Karpis – Lithuanian Public Enemy no. 1 in the USA

Sveiki, su jumis kaip ir visada Real Lithuanian podcastas. Mano vardas yra Šarūnas, o šitas  
Hi with you, as always, is Real Lithuanian podcast. My name is Šarūnas, and this

podcastas yra skirtas visiems, kam yra įdomi lietuvių kalba. Jeigu norite išmokti lietuvių kalbą,  
podcast is for everyone who is interested in the Lithuanian language. If you want to learn Lithuanian,

klausykite šio podcasto, o pasižiūrėti tekstą ir vertimą į anglų kalbą jūs galite Patreon puslapyje.  
listen to this podcast and you can view the text and English translation on the Patreon page.

Kalbant apie Patreon, iš karto noriu labai stipriai padėkoti savo Patreon rėmėjams. Be jūsų nebūtų
As for Patreon, I right away want to thank my Patreon supporters very much. Without you there would be none
  
šio podcasto, o su jūsų palaikymu aš jaučiu, kad šitas podcastas yra reikalingas. Labai jums ačiū.  
of this podcast, and with your support, I feel this podcast is needed. Thank you very much.

Beje, galbūt jūs pastebėjote, kad šiandien audio kokybė yra truputį geresnė, nei anksčiau? Taip yra  
By the way, you may have noticed that today the audio quality is slightly better than before? It is

todėl, kad už jūsų paramą aš nusipirkau naują mikrofoną. Tikiuosi, kad mano audio skambės dar  
because I bought a new microphone for your support [money]. I hope my audio will sound even

geriau ir jums bus maloniau klausyti šio podcasto. Taigi, ačiū jums dar kartą!
better and you will enjoy listening to this podcast. So thank you again!

Na, bet apie ką gi bus podcastas šiandien? Jau tikriausiai matėte, kad šiandien kalbėsime apie  
Well, but what will the podcast be about today? You have probably seen that today we're talking about 

kažkokį Alviną Karpį. Kas jis toks? Pabandysiu šiandien jums papasakoti apie jį.
some Alvin Karpis. Who is he? I'll try to tell you about him today.


Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments