Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

28-as epizodas. Pagonybė, Senoviniai Lietuvių Dievai / Episode 28 Lithuanian Pagan Gods

Sveiki, šiandien yra pirmadienis, o tai reiškia, kad su jumis yra naujas Real Lithuanian Podcastas!
Hello, it's Monday, which means there's a new Real Lithuanian Podcast with you!

Mano vardas yra Šarūnas, o šis podcastas yra skirtas visiems, kam yra įdomi lietuvių kalba ir kas  
My name is Šarūnas and this podcast is for everyone who is interested in Lithuanian and who

nori ją išmokti. Kalbėkite lietuviškai kasdien, klausykite podcasto ir pamatysite, kad jau labai  
wants to learn it. Talk in Lithuanian everyday, listen to the podcast and you'll see that already very

greitai jūs mokėsite kalbėti lietuviškai be problemų. Žinoma, taip neatsitiks per vieną dieną ar per  
soon you will be able to speak Lithuanian without problems. Of course, this will not happen in one day or within

vieną savaitę, bet jeigu klausysite reguliariai, aš galiu jums garantuoti – po pusės metų ar net  
one week, but if you listen regularly, I can guarantee you – in half a year or even

greičiau jūs tikrai pajusite progresą. Tai nėra sprintas, tai yra kaip maratonas. Bet kalbos mokymasis
sooner, you will certainly feel progress. It’s not sprint, it’s like marathon. But language learning
Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments