Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

27-as epizodas. Tadas Blinda - lietuviškas Robinas Hudas / Episode 27 Tadas Blinda - Lithuanian Robin HoodSveiki, su jumis Real Lithuanian Podcastas. Tai jau yra 27-as epizodas. Štai ir atėjo vasaros vidurys.
Welcome to the Real Lithuanian Podcast. This is already the 27th episode. So here came the middle of summer.

Dažniausiai vasarą žmonės atostogauja, tikiuosi, kad ir jūs atostogaujate. O jeigu jūs atostogaujate,
Most often people are on vacation in the summer, and I hope you are on vacation too. And if you are on vacation,

tai įdomu kaip. Ar jūs dabar prie jūros? Galbūt jūs esate kokiame nors gražiame viešbutyje prie
it's interesting how. Are you by the sea now? Maybe you are in some nice hotel near

baseino? O gal sportuojate? O gal esate kur nors kalnuose? Kad ir ką darote, aš tikiuosi, kad jūs
the pool? Or maybe you are exercising? Or maybe you're somewhere in the mountains? Whatever you do, I hope you

galvojate apie lietuvių kalbą ir norite ją išmokti. O šitas podcastas padės jums tai padaryti.
think about Lithuanian and want to learn it. And this podcast will help you do just that.

Tiems, kas mano podcasto klauso pirmą kartą, noriu prisistatyti – mano vardas yra Šarūnas, o šio
For those who listen to my podcast for the first time, I want to introduce myself - my name is Šarūnas, and

podcasto idėja yra padėti visiems išmokti lietuvių kalbą. Viskas, ką jums reikia padaryti, yra
the idea behind the podcast is to help everyone learn the Lithuanian language. All you have to do is

klausyti šio podcasto, o jeigu yra kas nors, ko jūs nesuprantate, jūs visada galite rasti podcasto
listen to this podcast, and if there is something you don't understand, you can always find the podcast

tekstą ir vertimą į anglų kalbą Patreon puslapyje. www.patroen.com/reallithuanianpodcast. Kalbant
text and English translation on the Patreon page. www.patroen.com/reallithuanianpodcast. Talking

apie Patreon, labai noriu padėkoti naujiems Patreon rėmėjams – Annettei ir Alannai. Labai ačiū už
about Patreon, I really want to thank the new Patreon sponsors, Annette and Alanna. Thank you very much for

jūsų palaikymą ir aš tikiuosi, kad šitas podcastas jums padės išmokti lietuvių kalbą. Klausykite šio
your support and I hope this podcast will help you learn Lithuanian. Listen to this

podcasto ir jūs pamatysite, kad lietuvių kalba nėra tokia jau sunki, kaip mėgsta kartoti lietuviai.
podcast and you will see that Lithuanian is not as difficult as Lithuanians like to repeat.

Kartoti, tai reiškia sakyti, ir sakyti, ir sakyti.
To repeat, it means to say, and to say, and to say.Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments