Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

23-as Epizodas, Antanas Smetona / Episode 23, Antanas Smetona [First Lithuanian President]Ačiū Joel už puikų vertimą ;)

Sveiki, su jumis sveikinasi Real Lithuanian Podcastas. 
Hello, welcome to the Real Lithuanian Podcast. 

Tai yra podcastas visiems, kam yra įdomi lietuvių kalba, 
This is a podcast for everyone to whom the Lithuanian language is interesting, 

visiems kas nori ją išmokti. 
to those who want to learn it. 

Podcastai yra tikrai gera priemonė tai daryti. 
The postcast is truly a good way to do it. 

Viskas, ką jums reikia daryti, tai yra tik klausyti. 
Everything you need to do is only to listen. 

Klausyti ir bandyti suprasti apie ką aš čia šneku. 
To listen and to try to understand what I am saying here. 

Nereikia suprasti kiekvieno žodžio. 
It is unnecessary to understand each word. 

Užtenka suprasti tik kontekstą ir jūs jau išmoksite tikrai daug. 
It is enough to understand only the context and you will already learn a lot. 

Įdomu kaip veikia žmogaus smegenys. 
It is interesting how man's brain works. 

Mes dažnai nuvertiname tai, koks yra svarbus pasyvus mokymasis. 
We often do not appreciate the importance of passive learning. 

Kai jūs klausote kalbos, jūs jau jos mokotės. 
When you listen to a language, you are already learning it. 

Tada žmogaus smegenys visaip bando suprasti kas yra sakoma 
Then man's brain in every way is trying to understand what is being said 

ir jos dirba daug intensyviau. 
and it works very intensively. 

--- 
Aš kartais pažiūriu šio podcasto statistiką. Žinote ką? 
Sometimes I look at this podcast's statistics. Know what? 

Auditorija tikrai išaugo. 
The audiance has really grown. 

Malonu pranešti, kad manęs reguliariai klauso apie kelis šimtus žmonių. 
It is a pleasure to announce that several hundred people listen to me regularly. 

Džiaugiuosi, kad jums šitas podcastas yra įdomus ir jūs juo domitės. 
I am happy that this podcast is interesting to you and you are interested in it. 

Taip pat labai malonu, kad auditorija yra iš viso pasaulio. 
Also it is very nice that the audiance is from the whole world. 

Kaip keista, kai pagalvoji, va, aš dabar rašau šį tekstą, 
How strange when you think that here I now am writing this text, 

guliu ant sofos su savo laptopu, katė miega man ant pilvo, 
I am lying on the sofa with my laptop, the cat is sleeping on my stomach, 

o po kelių valandų ar po kelių dienų šitas tekstas 
and after several hours or after several days this text 

ir mano balsas jau skambės Abejose Amerikose, Australijoje, Prancūzijoje, 
and my voice will already ring in both Americas, Australia, France, 

Lenkijoje, Skandinavijoje, Anglijoje ir net tolimose Azijos šalyse… 
Poland, Scandinavia, England and even in far Asian countries. 


Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments