Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

19-as Epizodas, M. K. Čiurlionis / Episode 19, M. K. Čiurlionis [the most famous Lithuanian artist]Thank you Joel for great translation!

Sveiki, su jumis ir vėl Real Lithuanian podcastas! 
Welcome, with you is another Real Lithuanian podcast! 

Sveikinuosi su jumis jau 19-ą kartą. 
Welcome to you for the 19th time. 

Įdomu kaip jūs pastaruoju metu leidžiate laiką. 
It is interesting how you have been spending time lately. 

Tikiuosi, kad atostogaujate. 
I hope you have been vacationing. 

Pas mus beveik kiekvieną dieną lyja. 
At my place almost every day it rains. 

Aš pasižiūriu į orų prognozę, bet ten nieko gero nežada: 
I look at the weather forecast, but it promises nothing good: 

vien tik lietus ir lietus. 
only rain and rain. 

Dar kartais būna audra ir daug žaibuoja. 
Even sometimes there is a storm and lots of lighning. 

Beje, neseniai Vilniuje buvo didelė liūtis. 
by the way, not long ago in Vilnius there was a big torrent. 

Liūtis tai yra irgi lietus, tik labai intensyvus. 
A torrent is also rain, only a very intense rain. 

Tai va, buvo labai didelė liūtis ir tada patvino daug gatvių. 
So there was a big downpour and then many streets were flooded. 

Kai gatvė patvinsta, tada joje būna per daug vandens. 
When a street floods, then there is too much water. 

Mašinos negali pravažiuoti, žmonės taip pat sunkiai praeina. 
Cars cannot pass, people also have trouble crossing. 

Galima sakyti, kad Vilniuje buvo potvynis. 
One can say that in Vilnius there was a huge flood. 

Potvynis yra tai, dėl ko Nojus konstravo laivą savo arką. 
A flood is why Noah built a ship, his ark. 

Bent jau taip rašo Biblija. 
At least that's what is written in the Bible. Džiaugiuosi, kad klausote mano podcasto 
I'm glad you listen to my podcast 

ir man labai miela iš jūsų gauti gerų atsiliepimų. 
and I am veru happy I get good reviews from you. 

Tikiuosi, kad jums nėra labai sunku suprasti 
I hope that it is not very hard for you to understand 

ką aš jums pasakoju per podcastą. 
what I am saying to you in the podcast. 

Click here for Full Text and Translation on Patreon.com

Lithuanian/English Teacher info:

Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments