Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

17-as Epizodas, Apsipirkimas / Episode 17, Shopping


Thank you Joel and Aldona for great translation!
Sveiki, su jumis ir vėl Real Lithuanian podcastas.
Hello, with you again is the Real Lithuanian podcast.

Tikiuosi, kad negalvojote, kad podcastas jau baigėsi?
I hope you didn't think that the podcast had already ended?

Aišku nesibaigė, tik buvo šiokia tokia pertrauka.
Clearly, it didn't end, only there was something like a break.

Pas mane buvo nemažai reikalų, todėl negalėjau daryti reguliaraus podcasto,
At my house there were a bunch of matters, so I was unable to do a regular podcast

be to jau ir nemažai įrašų yra,
besides that, and there are already quite a number of recordings

todėl, visi kas nori gali pasiklausyti senesnių epizodų.
so everyone who wants to, can listen to old episodes.

Ar jau visus perklausėte?
Have you listened to all of them again?

Tikiuosi, kad taip, nes jeigu perklausėte visus epizodus, tai reiškia,
I hope you did because if you listen again to all the episodes, that means

kad jūs klausėtės lietuvių kalbos minimum dvi su puse valados.
that you have listened to the Lithuanian language a minimum two and a half hours.

O tai jau visai nemažai.
And that is not just a little.

Tikriausiai ir be manęs gerai žinote, kad tam,
You probably know well even witout me that

kad išmoktumėte kalbą reikia nuolat klausyti.
learning a language requires continuous listening.

Klausyti ir klausyti, kiekvieną dieną.
Listen and listen every day.

Ne tik podcasto, bet ir viso kito, ką tik randate.
Not only to the podcast but to everything else that you find.

Suprantu, kad kai kurie dalykai,
I understand that when some things

tokie kaip pavyzdžiui žinios ar naujienos per televiziją
like, for example, the information or news on television

ar radiją gali būti per sunkūs,
or radio can be too difficult,

todėl manau, kad šitas podcastas daugumai žmonių yra kaip tik.
so I think that this podcast for most people is just right.

Kaip tik, arba kitaip sakant super.
Just right or in other words super.

Būtent tai, ko jums reikia.
Namely, exactly what you need.


Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments