Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

16-as Epizodas, Velykos / Episode 16, Easter


Labai ačiū Joel ir Aldonai už puikų vertimą!

Sveiki, su jumis vėl Real Lithuanian podcastas.
Welcome to you again to the Real Lithuanian podcast.

Nuo praeito epizodo praėjo jau beveik visas mėnesis,
Since the past episode passed already almost a whole month,

taigi tikrai jau pats laikas mums vėl apie ką nors pakalbėti lietuviškai.
therefore it is already time to talk about something in Lithuanian.

Šiandien yra kovo 31 d., o tai reiškia, kad rytoj jau prasideda balandis.
Today is March 31 and that means that tomorrow April is already strting.

Balandžio pirma diena yra melagių diena.
April first is liar's day.

Ar jūs žinote, kas yra melagis?
Do you what a liar is?

Melagis yra toks žmogus, kuris meluoja.
A liar is such a person who lies.

Meluoti reiškia sakyti netiesą.
To lie means to say untruths.

Click here for Full Text and Translation on Patreon.com

Lithuanian/English Teacher info:

Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments