Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

12-as Epizodas, Dalia Grybauskaitė / Episode 12, Dalia Grybauskaitė


Sveiki, su jumis kaip ir kiekvieną ar beveik kiekvieną savaitę yra Real Lithuanian Podcastas. 
Hello with you as every or almost every week is Real Lithuanian Podcast. 

Tikiuosi, kad pas jus reikalai yra neblogi ir jūs džiaugiatės gražiu rudeniu ten kur jūs dabar esate. Pas 
I hope that things are not bad for you and you enjoy the beautiful autumn where you are now. By 

mus ruduo yra lietingas, lyja ir lyja beveik kiekvieną dieną. Bet gal nieko keisto, sakoma, kad 
us autumn/fall is rainy, it rains and rains almost every day. But perhaps there is nothing strange, it is said that 

Lietuvos pavadinimas yra nuo žodžio lietus. Lietuva ir lietus, skamba tikrai panašiai. Pagal tokią 
the name of Lithuania comes from the word rain. Lithuania and the rain, it sounds really alike. According to such

logiką gaunasi, kad Lietuva yra lietaus šalis. Taigi, ir oras yra atitinkamas.
logic, it turns out that Lithuania is a country of rain. So, the weather is also appropriate.

Šiandien jau dvyliktasis podcastas ir šiandien aš nusprendžiau jums papasakoti apie vieną labai 
Today is already the twelfth podcast and I decided to tell you about one very 

ypatingą žmogų. Kažkada jau pasakojau jums apie valstybės valdovą. Tai buvo podcastas apie karalių
special person. Once I already told you about a ruler of the state. It was the podcast about King 

Click here for Full Text and Translation on Patreon.com

Lithuanian/English Teacher info:

Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments