Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

Dešimtas epizodas, SAVANORIAVIMAS / Episode Tenth, VOLUNTEERING


Sveiki, su jumis vėl Real Lithuanian podcastas. Tai jau dešimtasis, jubiliejinis podcastas. Dabar yra
Hello, with you again is Real Lithuanian podcast. This is the tenth, anniversary podcast. Now is 

Spalio mėnesio pabaiga, oras Lietuvoje yra šiaip sau. Bobų vasara seniai pasibaigė, dabar mūsų 
the end of October, the weather in Lithuania is so so. Indian summer is long gone, now our 

kasdienybė yra lietus ir šaltis. Gražus ruduo baigiasi rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje, o 
daily routine is rain and cold. Beautiful autumn ends at the end of September or early October, and 

maždaug nuo spalio vidurio Lietuvoje oras būna nelabai koks. Nelabai koks, arba kitaip sakant 
since give or take middle of October, in Lithuania the weather tends to be quite bad. Quite bad, or in other words, 

blogas. Jeigu jums kažkas nelabai patinka, jūs galite pasakyti, kad tai yra šiaip sau arba, kad tas
bad. If you do not really like something, you can say that this is quite bad, or so so or that thing

dalykas yra nelabai koks. Pavyzdžiui sena mašina yra nelabai kokia, lėtas kompiuteris irgi yra nelabai
is quite bad [all of these are different expressions with the same idea - quite bad or mediocre]. For example, an old car is not quite bad, and a slow computer is also quite 

koks. Tikiuosi suprantate ką aš noriu pasakyti.
bad. I hope you understand what I want to say.Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com

Skype: geros.pamokos 

Comments