Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

Aštuntas epizodas, NAMINIAI GYVŪNAI / Episode Eighth, PETS


Sveiki, čia kaip ir kiekvieną sekmadienį su jumis Real Lithuanian podcastas. Tai jau 
Hello, here just like every Sunday is Real Lithuanian podcast with you. This is already 


aštuntas epizodas. Real Lithuanian podcastas yra skirtas visiems, kas nori išmokti 
eighth episode. Real Lithuanian podcast is for everyone who wants to learn how to 


kalbėti lietuviškai. Jeigu jūs jau šiek tiek mokate kalbėti lietuviškai, tuomet šitas 
speak Lithuanian. If you already know how to speak Lithuanian a bit, then this 


podcastas yra kaip tik jums. Įsijunkite ir klausykitės jo kiekvieną dieną. Atkreipkite 
podcast is just for you. Turn it on and listen to it every day. Pay 

dėmesį į tai, kokius žodžius ir kokias sakinių konstrukcijas naudoja lietuviai kai jie 
attention to what words and sentence constructions are used by Lithuanians when they 

kalba lietuviškai. Ta kalba, kurią mes naudojame kiekvieną dieną ir ta, kuri būna 
speak Lithuanian. The language we use every day and the one that is 


knygose kartais truputį skiriasi, todėl šito podcasto tikslas yra duoti jums galimybę
in books differs slightly, so the purpose of this podcast is to give you the opportunity 

praktikuotis.
to practice.


Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com

Skype: geros.pamokos 

Comments