Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

Antras epizodas, STOVYKLAVIMAS / Episode Two, CAMPINGSveiki, čia vėl Šarūnas ir tai yra jau antrasis Real Lithuanian Podcastas. Šiandien yra gražus oras,
Hello, here again Sarunas and this is the second Real Lithuanian Podcast. Today is beautiful air, the

šviečia saulė, atrodo, kad lauke yra gana šilta. Gaila, bet ši vasara Lietuvoje nėra labai gera. Dažnai
sun shines, it looks like the outside is quite warm. It's a pity that this summer is not very good in

lyja ir lauke dažnai būna šalta. Aš matau, kad žmonės yra gana šiltai apsirengę. Paprastai Lietuvoje
Lithuania. It's often raining and it's often cold outside. I see that people are very warmly dressed.

vasarą žmonės rengiasi šortais, marškinėliais ir sportbačiais, bet šią vasarą matau, kad daug žmonių
Usually in Lithuania people are dressed in shorts, shirts and sneakers in the summer, but this summer I see that a lot of people

rengiasi šilčiau – jie rengiasi striukėmis ir ilgomis kelnėmis. Įdomu koks oras yra pas jus, ten kur jūs 
are getting dressed warmer - they are putting on jackets and long pants. I wonder what the weather is where you are, 

manęs klausotės. Ar pas jus irgi lyja? Kokia temperatūra? Yra šilta ar šalta? Tikiuosi, kad pas jus 
where you listen to me. Is it raining too over there too? What is the temperature? Is it warm or cold? I hope that 


viskas yra gerai, kad oras yra geras ir jūs džiaugiatės saulėta vasara.
everything is good for you, that the weather is good and you enjoy the sunny summer.

Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com

Skype: geros.pamokos 

Comments