Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

Penktas epizodas, MINDAUGAS / Episode Five, MINDAUGAS

Labas, čia vėl Real Lithuanian podcastas, o prie mikrofono Šarūnas. Šiandien vėl sekmadienis, o tai 
Hi, here's again Real Lithuanian podcast and at the microphone is Šarūnas. Today is Sunday again, which 

reiškia, kad šiandien bus naujas Real Lithuanian podcasto epizodas. Šitas podcastas yra skirtas 
means that there will be a new episode of Real Lithuanian podcast today. This podcast is for 

visiems, kas nori išmokti lietuvių kalbą. Tiesiog įsijunkite ir klausykitės tikros, kasdieniškos lietuvių 
everyone who wants to learn the Lithuanian language. Just turn it on and listen to real, everyday 

kalbos. Praeitais kartais kalbėjome apie tai, kaip lietuviai stovyklauja, keliauja ir ką jie mėgsta 
Lithuanian. Last times we talked about how Lithuanians camp, travel and what they like 

valgyti. O šiandien nusprendžiau jums papasakoti apie Mindaugą. Ar jūs žinote, kas buvo 
to eat. And today I decided to tell you about Mindaugas. Do you know who Mindaugas was?

Mindaugas? Lietuvoje daug kur galite pamatyti tokius gatvių pavadinimus, kaip Mindaugo gatvė, 
In many places in Lithuania you can see street names such as Mindaugas Street, 

Karaliaus Mindaugo gatvė ar prospektas. Štai čia galima rasti ir atsakymą į šį klausimą. Mindaugas 
King Mindaugas Street or avenue. Here one can find the answer to this question. Mindaugas 

buvo Lietuvos karalius. Taip, taip, tikrų tikriausias karalius, toks kaip pavyzdžiui Britanijos Karalius 
was the king of Lithuania. Yes, yes, a real actual king, such as the British King 

Artūras arba Prancūzijos Liudvikų dinastija. Lietuvoje mes irgi turėjome karalių, tiesa, tik vieną. 
Arthur or the French Ludwig dynasty. In Lithuania, we also had a king, but of course, just one. 

Galima sakyti, kad jis buvo vienintelis Lietuvos karalius.
It can be said that he was the only king of Lithuania.
Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments

Post a Comment