Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

Ketvirtas epizodas, MAISTAS / Episode Four, FOOD

Sveiki, čia Real Lithuanian podcastas, o prie mikrofono vėl Šarūnas. Real Lithuanian podcastas yra 
Hello, here is a real Lithuanian podcast, and again, Sarunas is back on the microphone. Real Lithuanian podcast is 

skirtas visiems, kas nori išmokti lietuvių kalbą. Tiesiog įsijunkite ir klausykitės tikros, kasdieniškos 
meant for anyone who wants to learn Lithuanian. Just turn on and listen to real, everyday 

lietuvių kalbos. Šiame podcaste pasakoju jums apie tai, kaip lietuviai gyvena ir ką jie daro kiekvieną 
Lithuanian language. In this podcast I tell you about how Lithuanians live and what they do every 

dieną. O apie ką gi mums reikėtų pakalbėti šiandien? Praeitus kartus pasakojau jums apie tai, kaip 
day. And what should we talk about today? Last time I told you about how 

lietuviai keliauja ir stovyklauja, o šiandien sugalvojau papasakoti apie tai, ką lietuviai mėgsta valgyti.
Lithuanians travel and camp and today I have thought of telling you about what Lithuanians like to eat.

Lietuviai mėgsta valgyti daug ir skaniai, todėl tradicinė lietuviška virtuvė tokia ir yra: gana riebi ir 
Lithuanians like to eat a lot and deliciously, therefore the traditional Lithuanian cuisine is just like that: quite greasy and 

tikrai soti. Visi, kas domisi lietuvių kalba ir kultūra, žino cepelinus ir girdėjo ir apie tą keistą šaltą 
really satiating. Everyone who is interested in Lithuanian language and culture knows cepelinas and has heard about that strange cold 

Click here for Full Text and Translation on Patreon.com


Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments