Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

Pirmas epizodas, PRADŽIA / Episode One, INTROSveiki, su jumis sveikinasi pirmasis Real Lithuanian podcasto epizodas. Dabar yra 2017 metų birželio Hello, the first episode of Real Lithuanian podcast congratulates you. Now is the end of June 2017

o mano vardas yra Šarūnas. Šitą naują podcastą planuoju išleisti kartą per savaitę. Jis yra
and my name is Sarunas. I plan to release this new podcast once a week. It is intended for everyone

skirtas visiems ką domina lietuvių kalba ir kultūra, kas nori išmokti mūsų kalbą ar patobulinti savo
interested in the Lithuanian language and culture who wants to learn our language or improve the

lietuvių kalbos žinias. Tobulas lietuviškai reiškia puikus, nuostabus ar idealus, taigi patobulinti reiškia
knowledge of their Lithuanian language. Perfect in Lithuanian means great, wonderful or ideal, so

padaryti, kad kažkas būtų labiau idealus. Jeigu jauti, kad visai nebogai supranti lietuviškai, bet dar
improving means making something more ideal. If you feel that you can understand Lithuanian quite

negali skaityti naujienų, žiūrėti televizijos ar klausytis radijo lietuviškai, tai šitas podcastas yra būtent
well but you can not read news, watch television or listen to radio in Lithuanian, then this podcast is

tau.
just for you.

Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com

Skype: geros.pamokos 

Comments